Over Kuk Sool Won™

De naam Kuk Sool Won™ valt het best te verklaren door de naam in 3 stukken op te splitsen:

 • Kuk betekent natie, staat of land.
 • Sool betekent letterlijk Martial of militaire kunst, dus techniek van de krijgskunst. Maar in deze gaat de betekenis van Sool echter veel verder, het omvat het geestelijke, mentale en filosofische erfgoed van de Koreaanse Martial arts.
 • Won betekent instituut of associatie.

 Kuk Sool Won kan vertaald worden als Nationale Krijgskunst Instituut.

 

Om de betekenis en de complexiteit van Kuk Sool Won™ te begrijpen, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen een stijl van een krijgskunst en een systeem van Martial Art stijlen. Tae Kwon Do, Shotokan, Judo, Tang Sool Do, Aikido, Hapkido en dergelijke zijn allemaal verschillende Martial Art stijlen.

Kuk Sool Won ™ bevat alle elementen die specifiek zijn voor andere stijlen zoals Tae Kwon Do traptechnieken, Judo worptechnieken, Aikido gewrichtsvergrendeling technieken, enz.


Dit betekent dat Kuk Sool Won ™ niet beperkt is tot een bepaalde stijl van Martial Arts, maar is een goed georganiseerde, systematische studie van alle traditionele Koreaanse gevechtskunsten, die gezamenlijk de Martial Arts geschiedenis van Korea bevatten. De oorsprong is te vinden in verschillende eeuwenoude krijgskunsten, die werden beoefend door het Koninklijke hof en boeddhistische monniken.

Kuk Sool is géén sport te noemen, noch één of andere simpele oosterse zelfverdedigingtechniek; Kuk Sool is een zeer wetenschappelijk, alomvattende krijgskunst, en legt zich toe op het ontwikkelen van de geestelijke kracht en welzijn en het bewaren van de traditionele Koreaanse Martial Arts.

De basis van Kuk Sool is de ontwikkeling en het gebruik van “Ki”, de innerlijke kracht. Daarom wordt Kuk Sool beschouwd als een innerlijke vorm van krijgskunst. Echter, gezien haar veelomvattendheid is het onmogelijk om Kuk Sool onder een noemer te brengen. 

Als een vorm van zelfverdediging is Kuk Sool onovertroffen. Het combineert trappen, stoten, worpen, valbreken, wurggrepen, klemmen en ontelbare wapentechnieken tot een sierlijke en dynamische “hard-zachte”-stijl, waarbij de nadruk ligt op snelheid en beweeglijkheid.

 

 

Maar ook technieken die werken aan innerlijke kracht, lichaamsconditie en gezondheid komen aan bod:

 • Handtechnieken
 • Beentechnieken
 • Werptechnieken
 • Gewrichtsblokkering
 • Valtechniek en acrobatiek
 • Lichaamsconditie oefeningen
 • Dierengedrag-technieken
 • Wapentechnieken
 • Geneeskrachtige technieken
 • Meditatie en ademtechnieken

In combinatie met geestelijke training, meditatie-, ademhalings-, acupressuur- en acupunctuur technieken worden gezondheid bevorderd en behouden, innerlijke kracht ontwikkeld en het ouderdomsproces vertraagd.

Vanuit levensbeschouwelijk oogpunt legt Kuk Sool de nadruk op nederigheid, zelfdiscipline, trouw en respect voor anderen. Deze vier aspecten van Kuk Sool zijn gezamenlijk de manier om een langer en gezonder leven te bereiken.

Het innerlijke kracht wordt ontwikkeld door middel van meditatie en speciale ademhalingsoefeningen. De Koreaanse term voor innerlijke energie is Ki (Dahn Juhn Ki Bub), ki is de bron van de interne kracht en is nauw verbonden met de ademhaling en bloedsomloop.

Sinds Kuk Sool Won ™ een traditionele Koreaanse krijgskunst is, speelt etiquette (gedragscode) een uiterst belangrijke rol in de ontwikkeling van de krijgskunst karakter van de student. Het naleven van deze etiquette regels ontwikkelt de student zelfcontrole, toont respect voor de kunst, voor zijn instructeurs en voor zijn of haar medestudenten en is bovendien het belangrijkste onderdeel op de examenlijst.
Buigen is een van de meest zichtbare uitingen van vechtsporten etiquette. Helaas, het is het concept buigen in het begin het meest onbegrepen door de student of ouder. In het westerse cultuur in het bijzonder, wordt het buigen gezien als een vorm van aanbidding, onderdanigheid of een uiting van minderwaardigheid.
In het Oosten wordt de buiging helemaal niet gezien als een teken van onderdanigheid, maar eerder als een teken van respect en als een eenvoudige wijze van groet. Een Aziatische buig is in vele opzichten vergelijkbaar met de Westerse handdruk of de militaire groet.

Kuk Sa Nim, Grandmaster In Hyuk Suh

Kuk Sa Nim In Hyuk Suh is de grondlegger, Grootmeester (Kuk Sa Nim) en President van de World Kuk Sool Association. Hij bestudeerde meer dan 50 jaar de krijgskunsten, nadat hij zijn eerste lessen had gekregen van zijn grootvader, Myung Deuk Suh, hoofdinstructeur aan het Koreaanse koninklijk hof.

 

Al 16 generaties lang oefende de Suh-familie de krijgskunsten.
Onder zijn kinderen en kleinkinderen selecteerde Myung Duk Suh één kind aan wie hij zijn gehele, uitgebreide kennis van de krijgskunsten zou overdragen. Dat uitverkoren kind werd In Hyuk Suh.

Na de dood van zijn grootvader, reisde hij constant door het Verre Oosten op zoek naar bruikbare technieken, die hij dan bestudeerde. Op 20-jarige leeftijd had hij honderden Boeddhistische tempels en privé meesters in de krijgskunsten bezocht, waar hij vele verschillende aspecten van de Koreaanse krijgskunst leerde. In die tijd leerde hij een oude monnik kennen, genaamd Hai Dong Sea Nim, wat “Grote Monnik van de Oosterse Zonsopgang” betekent.
De oude monnik werd In Hyuk Suh’s op een na invloedrijkste leraar, hij onderwees hem de speciale ademhalings-, mediatie- en Ki technieken.


Eind jaren ’50 begon In Hyuk Suh de vele krijgskunsttechnieken van Korea te organiseren en te systematiseren om zo te komen tot een afzonderlijke Koreaanse nationale krijgskunst Kuk Sool. Zijn organisatie telt reeds 1.3 miljoen leden met meer dan 800 scholen over de hele wereld.En alhoewel hij in elk aspect van de krijgskunst deskundig is, staat Kuk Sa Nim vooral bekend om zijn uitvoering van drukpunt- en gewrichtstechnieken.

Er zijn meer dan 300 artikelen verschenen over Kuk Sool Won™, in bekende Martial Arts tijdschriften, waarvan er meer dan 60 op de voorpagina werden aangekondigd. Deze tijdschriften verschenen in de VS, Engeland, Spanje, Iran, Duitsland, Mexico en Venezuela.

Over de hierna volgende staat van dienst zegt Kuk Sa Nim dat deze heeft kunnen ontstaan dankzij de inspanningen van de organisatie in haar geheel. Alle eer komt dan ook niet uitsluitend toe aan Kuk Sa Nim, maar ook aan alle Kuk Sool Won™ beoefenaars.

Daarom heeft Kuk Sa Nim voorin in de Kuk Sool Won™ tekstboeken, die hij als hulpmiddel schreef om de unieke en uitgebreide technieken van deze krijgskunst te kunnen begrijpen en aan te leren, o.a. het volgende laten opnemen (vrij vertaald):

“Elke onderscheiding of eer, die aan mij of een van de leden van de organisatie wordt gegeven is een verdienste voor de organisatie in haar geheel en voor al haar individuele leden, die deze enorme groei tot stand hebben laten komen.”

European Tournament, Norwich (UK), June 2023.