Over Kuk Sool Won™


Wat is Kuk Sool Won™

 De naam Kuk Sool Won™ valt het best te verklaren door de naam in 3 stukken op te splitsen:
  • Kuk betekent natie, staat of land.
  • Sool betekent letterlijk Martial of militaire kunst, dus techniek van de krijgskunst. Maar in deze gaat de betekenis van Sool echter veel verder, het omvat het geestelijke, mentale en filosofische erfgoed van de Koreaanse Martial arts.
  • Won betekent instituut of associatie.
 Kuk Sool Won kan vertaald worden als Nationale Krijgskunst Instituut.

Om de betekenis en de complexiteit van Kuk Sool Won™ te begrijpen, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen een stijl van een krijgskunst en een systeem van Martial Art stijlen. Tae Kwon Do, Shotokan, Judo, Tang Sool Do, Aikido, Hapkido en dergelijke zijn allemaal verschillende Martial Art stijlen.
Kuk Sool Won ™ bevat alle elementen die specifiek zijn voor andere stijlen zoals Tae Kwon Do traptechnieken, Judo worptechnieken, Aikido gewrichtsvergrendeling technieken, enz.
Dit betekent dat Kuk Sool Won ™ niet beperkt is tot een bepaalde stijl van Martial Arts, maar is een goed georganiseerde, systematische studie van alle traditionele gevechtskunsten, die gezamenlijk de Martial Arts geschiedenis van Korea bevatten.
De oorsprong is te vinden in verschillende eeuwenoude krijgskunsten, die werden beoefend door het Koninklijke hof en boeddhistische monniken.

Kuk Sool is géén sport te noemen, noch één of andere simpele oosterse zelfverdedigingtechniek; Kuk Sool is een zeer wetenschappelijk, alomvattende krijgskunst, en legt zich toe op het ontwikkelen van de geestelijke kracht en welzijn en het bewaren van de traditionele Koreaanse Martial Arts.
De basis van Kuk Sool is de ontwikkeling en het gebruik van “Ki”, de innerlijke kracht.
Daarom wordt Kuk Sool beschouwd als een innerlijke vorm van krijgskunst. Echter, gezien haar veelomvattendheid is het onmogelijk om Kuk Sool onder een noemer te brengen.
Als een vorm van zelfverdediging is Kuk Sool onovertroffen. Het combineert trappen, stoten, worpen, valbreken, wurggrepen, klemmen en ontelbare wapentechnieken tot een sierlijke en dynamische “hard-zachte”-stijl, waarbij de nadruk ligt op snelheid en beweeglijkheid.
Maar ook technieken die werken aan innerlijke kracht, lichaamsconditie en gezondheid komen aan bod:

1. Handtechnieken
2. Beentechnieken
3. Werptechniek
4. Gewrichtsblokkering
5. Valtechniek en acrobatiek
6. Lichaamsconditieoefeningen
7. Dierengedragtechnieken
8. Wapentechnieken
9. Geneeskrachtige technieken
10. Meditatie en ademtechnieken

In combinatie met geestelijke training, meditatie-, ademhalings-, acupressuur- en acupunctuurtechnieken worden gezondheid bevorderd en behouden, innerlijke kracht ontwikkeld en het ouderdomsproces vertraagd.
Vanuit levensbeschouwelijk oogpunt legt Kuk Sool de nadruk op nederigheid, zelfdiscipline, trouw en respect voor anderen. Deze vier aspecten van Kuk Sool zijn gezamenlijk de manier om een langer en gezonder leven te bereiken.

Het innerlijke kracht wordt ontwikkeld door middel van meditatie en speciale ademhalingsoefeningen. De Koreaanse term voor innerlijke energie is Ki (Dahn Juhn Ki Bub), ki is de bron van de interne kracht en is nauw verbonden met de ademhaling en bloedsomloop.


Sinds Kuk Sool Won ™ een traditionele Koreaanse krijgskunst is, speelt etiquette (gedragscode) een uiterst belangrijke rol in de ontwikkeling van de krijgskunst karakter van de student. Het naleven van deze etiquette regels ontwikkelt de student zelfcontrole, toont respect voor de kunst, voor zijn instructeurs en voor zijn of haar medestudenten en is bovendien het belangrijkste onderdeel op de examenlijst.
Buigen is een van de meest zichtbare uitingen van vechtsporten etiquette. Helaas, het is het concept buigen in het begin het meest onbegrepen door de student of ouder. In het westerse cultuur in het bijzonder, wordt het buigen gezien als een vorm van aanbidding, onderdanigheid of een uiting van minderwaardigheid.
In het Oosten wordt de buiging helemaal niet gezien als een teken van onderdanigheid, maar eerder als een teken van respect en als een eenvoudige wijze van groet. Een Aziatische buig is in vele opzichten vergelijkbaar met de Westerse handdruk of de militaire groet.

 


Geschiedenis

Sah Doh Mu Sool: krijgskunst van de stam of familie

De wortels van Kuk Sool dateren vanaf het ontstaan van Korea en zijn te vinden in de eerste in Korea ontwikkelde krijgskunsten, Sah Doh Mu Sool, de krijgskunst van de stam en/of familie, die binnen de families van generatie op generatie werden doorgegeven. Sah Doh Mu Sool was populair onder de vroegere stammen, steden en kleinere koninkrijken op het schiereiland Korea en het huidige China, nog voor het ontstaan van het eerste Koreaanse koninkrijk Ko-Cho Sun, die in 2333 ad werd gesticht door de legendarische koning, Dahn Goon Wahng Guhm. Later werd Sah Doh Mu Sool verder ontwikkeld en verspreid door de bevolking in de hoedanigheid van vrijwillige militairen, die vaak gevechten moesten leveren om hun dorpen te verdedigen.

Bool Kyo Mu Sool: krijgskunst van de Boeddhisten

Toen het Boeddhisme haar intrede deed in het koninkrijk Koguryo in 347, werd een vrij unieke vorm van krijgskunst ontwikkeld door zowel de monniken als de krijgsheren, namelijk Bool Kyo Mu Sool. De monniken ontwikkelde in eerste instantie Bool Kyo Mu Sool en oefende deze kunst ter bevordering van hun gezondheid door meditatie, en ter verdediging van zichzelf als zij reisden. Hierdoor bestond de Boeddhistische krijgskunst uit zowel de inwendige training als de uitwendige training. Bij de inwendige training lag de nadruk op ademhaling- en meditatietechnieken, en bij de uitwendige training op uiterst effectieve verdedigingstechnieken. Veel monniken waren hierdoor volleerde krijgsheren en werden daarom in nationale strijd ingezet als weergaloze legers van oorlogsmonniken.
Tot op de dag van vandaag spelen de filosofieën van Bool Kyo Mu Sool nog steeds een belangrijke rol binnen de Koreaanse krijgskunst, zoals pacifisme, ethische gedragsregels en de 5 beroemde regels van de Hwarang strijders: vaderlandsliefde, eer en respect voor de (voor-)ouders, vertrouwen en oprechte en eerlijke vriendschap, de moed om zich voor de vijand niet terug te trekken en rechtvaardigheid.

Koong Joong Mu Sool: krijgskunst van de Koninklijke Koreaanse Garde

Koningen, Koninklijke families en overheidsdienaren hadden hun eigen legers en lijfwachten, die geoefend waren in de krijgskunst Koong Joong Mu Sool. Deze krijgskunst bevatte veel geheim bewaarde technieken, uitgevoerd met korte zwaarden, waaiers, maar ook onbewapende technieken, zoals technieken uitgevoerd op de gewrichten en drukpunten op het lichaam.
Bestaande cijfers geven aan dat veel Koong Joong Mu Sool technieken hun weg vonden naar Japan, en dat daaruit het Japanse Jujitsu is ontstaan. Koning Jin Hung van het koninkrijk Silla spoorde de Hwarang strijders aan om deze Koong Joong Mu Sool technieken toe te voegen aan hun krijgskunsttrainingen. Echter, later tijdens de Koryo dynastie en Chosun dynastie werd de training van de krijgskunst door de Koreaanse koningen een ontmoedigingsbeleid gevoerd t.a.v. de beoefening van krijgskunsten, en zelfs een verbod opgelegd op wapenbezit, om zichzelf op die manier te beschermen tegen militaire rebellie en andere politieke opstanden. Echter, zowel binnen als buiten het koninklijk hof bleef de krijgskunst zich ontwikkelen, dankzij de inspanningen van toegewijde krijgskunstenaars, die deze kostbare krijgskunsten bleven beoefenen, bijeenbrachten en vastlegden.
Uit deze drie zeer oude vormen van Koreaanse krijgskunsten zijn de technieken van Kuk Sool ontstaan. Ofschoon haar oorsprong van oudsher dateert, is de huidige vorm van Kuk Sool formeel pas kortgeleden gesystematiseerd.Kuk Sa Nim

Kuk Sa Nim In Huyk Suh is de grondlegger, Grootmeester (Kuk Sa Nim) en President van de World Kuk Sool Association. Hij bestudeerde meer dan 50 jaar de krijgskunsten, nadat hij zijn eerste lessen had gekregen van zijn grootvader, Myung Deuk Suh, hoofdinstructeur aan het Koreaanse koninklijk hof. Al 16 generaties lang oefende de Suh-familie de krijgskunsten.
Onder zijn kinderen en kleinkinderen selecteerde Myung Duk Suh één kind aan wie hij zijn gehele, uitgebreide kennis van de krijgskunsten zou overdragen. Dat uitverkoren kind werd In Hyuk Suh.


Na de dood van zijn grootvader, reisde hij constant door het Verre Oosten op zoek naar bruikbare technieken, die hij dan bestudeerde. Op 20-jarige leeftijd had hij honderden Boeddhistische tempels en privé meesters in de krijgskunsten bezocht, waar hij vele verschillende aspecten van de Koreaanse krijgskunst leerde. In die tijd leerde hij een oude monnik kennen, genaamd Hai Dong Sea Nim, wat “Grote Monnik van de Oosterse Zonsopgang” betekent. De oude monnik werd In Hyuk Suh’s op een na invloedrijkste leraar, hij onderwees hem de speciale ademhalings-, mediatie- en Ki technieken.


Eind jaren ’50 begon In Hyuk Suh de vele krijgskunsttechnieken van Korea te organiseren en te systematiseren om zo te komen tot een afzonderlijke Koreaanse nationale krijgskunst Kuk Sool. Zijn organisatie telt reeds 1.3 miljoen leden met meer dan 800 scholen over de hele wereld.

En alhoewel hij in elk aspect van de krijgskunst deskundig is, staat Kuk Sa Nim vooral bekend om zijn uitvoering van drukpunt- en gewrichttechnieken.
Er zijn meer dan 300 artikelen verschenen over Kuk Sool Won™, in bekende Martial Arts tijdschriften, waarvan er meer dan 60 op de voorpagina werden aangekondigd. Deze tijdschriften verschenen in de VS, Engeland, Spanje, Iran, Duitsland, Mexico en Venezuela.


Over de hierna volgende staat van dienst zegt Kuk Sa Nim dat deze heeft kunnen ontstaan dankzij de inspanningen van de organisatie in haar geheel. Alle eer komt dan ook niet uitsluitend toe aan Kuk Sa Nim, maar ook aan alle Kuk Sool Won™ beoefenaars. Daarom heeft Kuk Sa Nim voorin in de Kuk Sool Won™ tekstboeken, die hij als hulpmiddel schreef om de unieke en uitgebreide technieken van deze krijgskunst te kunnen begrijpen en aan te leren, o.a. het volgende laten opnemen (vrij vertaald):

“Elke onderscheiding of eer, die aan mij of een van de leden van de organisatie wordt gegeven is een verdienste voor de organisatie in haar geheel en voor al haar individuele leden, die deze enorme groei tot stand hebben laten komen.”


 


Hoofdinstructeur BeNeLux Joo Im Kwahn Jahng Nim Robbin Baly

Al op jonge leeftijd raakte Joo Im Kwahn Jahng Nim Robbin Baly (6e DAN) geïnteresseerd in de Oosterse krijgskunsten.
Hij begon met Judotrainingen, en niet veel later met Tae kwon Do.
Zelfs de tropische warmte op Curaçao weerhield hem er niet van om meerdere malen per week te trainen.
In New York, waar hij enkele jaren heeft gewoond, maakte hij kennis met de Koreaanse krijgskunst Kuk Sool Won™, die vanaf dat eerste moment zijn hart had gestolen. Daarna reisde hij verschillende keren naar Zuid Korea, vaak voor een paar maanden, om zich de kunst Kuk Sool Won™ eigen te maken. En in 1987 was hij zover om de sport naar Nederland, waar hij zich inmiddels had gevestigd, te halen en te introduceren.

Zowel zijn eigen trainingen als het geven van lessen hebben enige jaren stilgelegen wegens onvoorziene sluiting van de school in het centrum van Amsterdam.
Echter, sinds 1997 heeft Joo Im Kwahn Jahng Nim Robbin Baly weer voor 100% de draad opgepakt en verzorgt weer als instructeur de Kuk Sool Won™ lessen, nadat hij de bijzondere eer van Kuk Sa Nim had gekregen om Kuk Sool Won™ in Nederland te verspreiden.


"Strong, Smart, Good. Martial Art. Kuk Sool Won"